สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งขมิ้น
อบต.ทุ่งขมิ้น จัดกิจกรรม "อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2551"


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  จัดกิจกรรม  "อบต.เคลื่อนที่  ประจำปี  2551"  ครั้ง  4  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ  2551  โดยจัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  หมู่ที่  6  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ในวันที่  23  กันยายน  2551  โดยจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น  การให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม   จากเกษตรอำเภอนาหม่อม  บริการตัดผม  จาก ดาวสยาม  และโรงเรียนศูนย์ประธานราษฎนิกร  บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  จากบริษัท  อริยะมอเตอร์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมบริการด้านสาธารณสุข  บริการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลนาหม่อม  และมีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุน  
     
    

โดย: อบต.ทุ่งขมิ้น
วันที่ 26 ก.ย. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหัศจรรย์ ทุ่งทานตะวัน (ดู:153)(วันที่:24 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:142)(วันที่:24 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:141)(วันที่:24 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู:138)(วันที่:24 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:128)(วันที่:24 ก.ค. 57)