สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งขมิ้น
อบต.ทุ่งขมิ้น จัดกิจกรรม "อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2551"


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  จัดกิจกรรม  "อบต.เคลื่อนที่  ประจำปี  2551"  ครั้ง  4  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ  2551  โดยจัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  หมู่ที่  6  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ในวันที่  23  กันยายน  2551  โดยจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น  การให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม   จากเกษตรอำเภอนาหม่อม  บริการตัดผม  จาก ดาวสยาม  และโรงเรียนศูนย์ประธานราษฎนิกร  บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  จากบริษัท  อริยะมอเตอร์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมบริการด้านสาธารณสุข  บริการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลนาหม่อม  และมีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุน  
     
    

โดย: อบต.ทุ่งขมิ้น
วันที่ 26 ก.ย. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปอเทือง@รำแดง (ดู:172)(วันที่:27 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:208)(วันที่:25 ก.ค. 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:190)(วันที่:25 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:220)(วันที่:25 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:207)(วันที่:25 ก.ค. 57)