สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งขมิ้น
อบต.ทุ่งขมิ้น จัดกิจกรรม "อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2551"


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  จัดกิจกรรม  "อบต.เคลื่อนที่  ประจำปี  2551"  ครั้ง  4  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ  2551  โดยจัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  หมู่ที่  6  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ในวันที่  23  กันยายน  2551  โดยจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น  การให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม   จากเกษตรอำเภอนาหม่อม  บริการตัดผม  จาก ดาวสยาม  และโรงเรียนศูนย์ประธานราษฎนิกร  บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  จากบริษัท  อริยะมอเตอร์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมบริการด้านสาธารณสุข  บริการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลนาหม่อม  และมีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุน  
     
    

โดย: อบต.ทุ่งขมิ้น
วันที่ 26 ก.ย. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงงาม (ดู:111)(วันที่:29 ส.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ามัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม - ชายทะเล (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม (ดู:106)(วันที่:29 ส.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประตูเขียน - คลองอาทิตย์ (ต่อเนื่อง) หมุ่ที่ 5 ตำบลม่วงงาม (ดู:106)(วันที่:29 ส.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายมะขามคลาน2-สายกลางบ้าน ม.10 ตำบลม่วงงาม (ดู:106)(วันที่:29 ส.ค. 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560) (ดู:110)(วันที่:29 ส.ค. 57)