สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
เพิ่มเงินเดือน 8% ขรก.อปท.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 2,500 บาทต่อเดือน รอลุ้นผล ก.ถ เดือนหน้า รายละสด...จากที่ประชุม ก.ถ.วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ผ่านเฟสบุ๊ค ป.เชื้อ ฮั่นจินดา
[ 28 มิ.ย. 2555 ]    ข่าวประชาสัมพันธ์

              
ครั้งที่ 1 ช่วงประมาณเวลา สี่ทุ่มของวันที่ 27 มิถุนายน 2555

...ผลการประชุมคณะกรรมการ กถ.เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น......
....มีเรื่องน่าสนใจที่ผมเสนอให
้ที่ประชุมดังนี้.....
๑.เสนอให้บรรจุวาระการปรับโครงส
ร้างอัตราเงินเดือนของ อปท.ให้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน(ปัจจุบันเราเสียเปรียบเพราะต่ำกว่า)
...
๒.การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ กจ. กท. ก.อบต. หรือ กพ.รับรอง เนื่องจาก กพ.ได้กำหนดหลัก...เกณท์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ตามมติ ครม.มีผลให้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนคนที่ทำงานมาหลายปีสูงขึ้น ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา จนเป็นเหตให้อัตราเงินเดือนของ อปท.แตกต่างกว่า กพ.ในลักษระที่เสียเปรียบ ทั้งรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และรอบ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผมจึงเสนอให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กจ. กท. และ ก.อบต รับรอง ให้เหมือนกับ กพ.ทั้งคนที่บรรจุใหม่และคนที่รับราชการอยู่เก่า
.......ทั้ง ๒ เรื่องนี้ ที่ประชุมจะนำเสนอ อนุกรรมการ กถ.ในต้นเดือนหน้า และจะนำไปบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการ กถ.ในเดือน กรกฎาคม (ปลายเดือน ตรงกับวันที่สมาพันธ์ จัดอบรมที่ นครนายก)
.......ถ้า ๒ เรื่องนี้ผ่าน ฐานโครงสร้างเงินเดือน อปท.ที่ต่ำกว่า กพ.๘ % ก็จะขยายเท่ากัน(กรณี ข้อ ๑) และคนที่รับเงินเพิ่มคุณวุฒิรอบ
แรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๕๓ และรอบสองที่ยังไม่ได้รับที่ กพ.ปรับอัตราเงินเดือนคนแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนคนที่ทำงานมาเก่าหลายปีมีคุณวุฒิตามที่ กจ. กท. และ ก.อบต.รับรองจะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น(คนที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๒๖,๐๐๐ บาท จะได้ปรับ)ตามกรณี ข้อ ๒ ที่ผมนำเสนอ
......ผมคาดหมายว่า กรกฎาคม วันที่เรากำลังอบรมสัมมนาที่ นครนายก มาเฮ พร้อมกันครับ....
........เอาสองเรื่องนี้ก่อนนะค
รับ เด่วยาวไป..ขี้เกียจอ่านกัน...
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
..............................
...............
ครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 มิถุนายน 2555
สำหรับเรื่องเงินประจำตำแหน่งของนักบริหาร อปท....
...
เมื่อวานผมได้นำเสนอที่ประชุมในวาระอื่นๆ บอกให้ที่ประชุมคณะกรรมการ กถ. ทราบว่า เรื่องนี้อยากให้เอาเข้ามาพิจารณา เหตุเพราะ ในชุดที่ผมเป็น กรรมการที่ ก กลาง อบต.นั้นได้มีการพิจารณาไว้แล้วในชั้นของ ก กลาง อบต และที่ประชุม ได้พิจารณากันเกือบสามหรือสี่รอบ และได้หารือกับฝ่ายกฏหมายของกระทรวงมาแล้ว ในที่ประชุมฝ่ายผมผู้แทนท้องถิ่น เราเห็นว่า ก กลาง กำหนดได้ แต่ฝ่ายอื่นบอกว่า เป็นอำนาจ กถ.แม้กระทั่งฝ่ายกฏหมายก็ตีความอย่างนั้น ก็เลยเป็นที่มาว่าต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม กรรมการ กถ.เพื่อพิจารณาตามอำนาจ
...สุดท้ายเมื่อวาน ผมได้ถาม ฝ่ายเลขากรรมการ กถ. ว่าได้รับเรื่องนี้มาจากกรมส่งเ
สริมฯยัง ปรากฏว่าทางฝ่ายเลขานุการ ก กลาง อบต.(กรม) ยังไม่ส่งเรื่องการพิจารณาเงินประจำตำแหน่งของนักบริหาร อปท.มายัง สำนักงาน กถ.เลย(ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนัันทั้งหมด) มีแค่หนังสือที่ผมและกรรมการสมาพันธ์ปลัดฯและเพื่อนๆไปยื่นไว้แค่นั้นเอง
.....แต่ในที่ประชุม กรรมการ กถ. รับพร้อมจะพิจารณาเรื่องนี้โดยข
อให้ผ่านทาง อนุกรรมการ กถ.ก่อน ในเดือนถัดไป ซึ่งผมคิดว่าผมต้องลงไปเป็น อนุฯ ในชุดนี้เองเพื่อเร่งรัดให้มันจบเร็วๆ...
...หลังเลิกการประชุมที่มหาดไทย
ตอน ๑๖.๐๐ น. ผมกลับมาประชุมที่กรมฯ ต่อ เลยไปพบและพูดคุยกับท่าน ผอ.ที่รับผิดชอบระเบียบวาระเรื่องเงินประจำตำแหน่งของนักบริหาร เลยถามท่าน ผอ.สมศักดิ์ ว่าทำไมยังไม่ส่งเรื่องไปยัง สนง. กถ. เพื่อให้ คณะกรรมการ กถ.ได้พิจารณา ท่านตอบมาว่าที่ประชุม ก กลาง อบต. ไม่ได้มีมติให้ส่งต่อ แค่ลงมติว่าเป็นอำนาจของกรรมการ กถ.เลยไม่ส่ง พระเจ้า จอร์ช
...แต่ผมก็นำเรียนท่านไปว่า ขอความกรุณาช่วยส่งเรื่องนี้ไปห
น่อยเพราะทาง สนง.กถ.ต้องการได้รายละเอียดทั้งหมดไปพิจารณาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของ อนุฯ เหตเพราะ ผมได้นำเสนอที่ประชุมไว้แล้ว ท่านเลยบอกว่า จะดำเนินการให้และผมก็ได้สำทับไปว่า คงไม่ต้องไปลงมติ ใหม่ที่ ก กลาง อบต. เพื่อให้ส่งเรื่องไป กถ.นะ
....กระบวนการหลังจากนี้ ขอให้พวกเราใจเย็นๆ ผมเกาะติดสถานการตลอดครับ สิ่งไหนที่ผมรับดำเนินการให้ผมเ
กาะติดไม่ปล่อยแน่ๆ ท่านนักบริหาร อปท.ก็รออีกหน่อยเรารอมาตั้งนานแล้ว อีกอึดใจเดียว ผมมั่นใจว่า ผมทำให้ท่านจนสุดความสามารถผม
....อาจเป็นข่าวสารที่ ไม่อยากฟัง แต่ต้องฟัง ความจริงมันอย่างนี้เราต้องยอมร
ับมันและสู้กับมันต่อไป...

ด้วยความเคารพ
เชิ้อ ฮั่นจินดา
27 มิถุนายน 2555
.........................
เวบสมาพันธ์ปลัดอบตฯ ครับ
 http://www.samaphan.org/

ข่าวด่วน... หัวหน้าส่วนอบต.รอรุ้นข่าวดี เงินประจำตำแหน่ง 2,500 บาท ก.อบต ครั้งที่ 1/2554 31มกราคม 2554 ประชุมเวลา 09.00 น . เอกสาร 81 หน้าขอให้หัวหน้าส่วนโชคดี ต้อนรับปีกระต่าย ครับ ขอบคุณป.เชื้อ ที่แจ้งข่าวดี
ข่าวด่วน... หัวหน้าส่วนอบต.รอรุ้นข่าวดี เงินประจำตำแหน่ง 2,500 บาท ก.อบต ครั้งที่ 1/2554 31มกราคม 2554 ประชุมเวลา 09.00 น . ขอให้หัวหน้าส่วนโชคดี ต้อนรับปีกระต่าย ครับ
 
ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ หัวหน้าส่วนอบต/เทศบาล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ7 รับเงิน 2,500 บาท รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ6 รับเงิน 1,500 บาท รอรุ้นมติก.อบต. 31 มกราคม 54 นี้
วาระชุมก.อบต.กลาง เอกสาร 81 หน้า วาระที่ 4.11 ครับ
อ่านรายละเอียดได้ ครับ คลิก
 


เอกสาร จำนวน 8 หน้า ครับ   คลิกดูรายละเอียด
ถึงผู้เข้าร่วมกระทู้ทุกท่าน ผมปลัดวัฒนชัย บุญมานะ ปลัด อบต.เสม็ดเหนือ เป็นคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเงินประจำตำแหน่ง รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าส่วน เมื่อวันที่ 17 พย.53 ที่ผ่านมา ระดับ 7 ได้ 2,500 บาท ระดับ 6 ได้ 1,500 บาท
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา กำหนดการประชุม ก.กลาง แต่ไม่ได้มีการประชุม เนื่องจาก มีการเลื่อนการประชุม ออกไปก่อน ( รมต.บุญจง ลาออกเมื่อ 22 พ.ย.53 ) ยังไม่ได้มีการประชุมแต่อย่างใด ตรวจสอบวาระการประชุมไม่มีเรื่องกำหนดเงินประจำตำแหน่งเข้าวาระ ได้สอบถามฝ่ายเลขาฯ ว่าจัดทำเอกสารไม่ทัน ไม่มีใครคัดค้านหรือจะไม่เห็นด้วยหรอก หากมีการประชุมในครั้งหน้าคงจะมีเรื่องนี้เข้าวาระแน่นอน การประชุมในอนุกรรมการโครงสร้าง ผู้แทนปลัดฯ ผู้แทนนายก ท่านรองวสันต์ ทุกคนก็เห็นด้วย ผลักดันช่วยกัน
ท่านรองวสันต์ท่านบอกว่าให้ฝ่ายเลขาฯ เรียบเรืยงเรื่อง เสนอ ก.กลาง ทุกฝ่ายก็เห็นด้วย ขอให้ใจเย็นๆ นิดนึง รอมาตั้งนานแล้ว เห็นใจฝ่ายเลขาฯ คนทำงานให้เรา ถ้าเรามัวแต่ตำหนิก็จะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจ เขาทำงานทั้งสาม ก. ถือว่าหนักพอสมควร ถ้านำเรื่องเข้าที่ประชุมโดยไม่พร้อม ถูกผู้ใหญ่ต่อว่าในที่ประชุมเรียกว่าแทบเสียคนเลยหละอยากให้ข้าราชการอปท.ผู้มีส่วนได้-เสีย ร่วมโทรแสดงความคิดเห็น และให้กำลังใจได้ ดังนี้ คือ
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่ดูแลเรื่องนี้

1. รองอธิบดีฯ ท่านวสันต์ วรรณวโรทร 
มือถือ 081-929-1663

2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

4.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785

คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
อดีตประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

ขอให้ข้าราชการ อปท.ทุกท่าน 
         โชคดี ต้อนรับ  ปีกระต่าย
               ทุกๆๆท่าน ครับ

 ขอขอบคุณ ป.เชื้อ ฮั่นจินดา 
อดีตประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566
ที่แจ้งข้อมูล ครับร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์

                                      นายอักษร     บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                             28 มกราคม 2554

                          มือถือ 089-1971331
                   
p-aksorn31@windowslive.com


สรุปผลประชุมสมาพันธ์ปลัดฯเมื่อ 21-23 ธ.ค 53 เรื่องเด่นยกเลิกขนาดอบต.ปลัดอบต.ระดับ 6-7-8 โดยใช้แบบประเมิณฯ ท่านปลัดลองเอาไปทำดูว่าผ่านหรือไม่ ส่งภายใน 31 ม.ค 54 นี้ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 2,500 บาทได้แน่ๆๆ รอมติก.อบต.เร็วๆๆนี้
สรุปผลการประชุมสมาพันธ์ปลัดฯเมื่อ 21-23 ธ.ค 53 เสนอแนวทางยกเลิกขนาดอบต.ปลัดอบต.ระดับ 6-7-8 โดยใช้แบบประเมิณฯ ลองเอาไปทำดูว่าผ่านหรือไม่ ส่งภายใน 31 ม.ค 54 นี้ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนได้แน่ๆๆ รอมติก.อบต.เร็วๆๆนี้

สรุปเรื่องเด่น 3 เรื่อง คือ

1.(ยกเลิกซี) ส่อเค้าแท่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการ ท้องถิ่น คำตอบยังอีกนาน ครับ

2.ความคืบหน้าเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนราชการต่างๆ อบต. โดย พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชม คำตอบคงได้แน่นอนต้องรอมติก.อบต เร็วๆๆนี้

3.เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 หรือใช้แบบประเมิณตัวชี้วัด (ใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
คำตอบยังอีกหลายยก อย่างเร็ว 6 เดือน อย่างช้า 1.5 ปี ครับ
 
ปล2. เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ
 
อยากให้ข้าราชการอปท.ผู้มีส่วนได้-เสีย ร่วมโทรแสดงความคิดเห็น และให้กำลังใจได้ ดังนี้ คือ
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่ดูแลเรื่องนี้

1. รองอธิบดีฯ ท่านวสันต์ วรรณวโรทร 
มือถือ 081-929-1663

2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

4.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785

คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
อดีตประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

     คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851

    ลองดูนะครับ ผู้แทนเราจะได้มีข้อมูลนำไปใช้ และได้กำลังใจจากข้าราชการอปท. ครับ

1.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน
2..เอกสารยกเลิกซี อยู่ข้างล้าง นี้
 รวบรวมเป็ฯข้อมูลให้เพื่อนๆๆได้อ่านย้อนหลัง ครับ

       ขอให้ข้าราชการ อปท.ทุกท่าน 
         โชคดี ต้อนรับ  ปีกระต่าย
               ทุกๆๆท่าน ครับร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์                                      นายอักษร     บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                             14 มกราคม 2554สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา, แนะนำ, ประกาศ, แจ้งให้ทราบ
เรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
เรื่องเอกสารตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ อบต. ในแต่ละจังหวัด ได้นำไปทดสอบและประเมินผล ว่าโดยเฉลี่ยแล้วได้คะแนนกับคนละเท่าไหร่ ทั้งหากมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ควรปรับปรุง เพิ่มเติมหรือลด ประการใด ก็ควรจะเสนอแนะเข้ามาด้วย โดยผ่านตัวแทนของท่านในแต่ละจังหวัด หรืออาจจะทำเป็นหนังสือชี้แจงมายังสมาพันธ์ปลัดฯ โดยตรงเลยก็ได้ เพราะว่ากรรมการสมาพันธ์ฯ หลายท่านก็เป็นกรรมการในอนุโครงสร้างฯ อยู่ ทั้งนี้เรื่องว่าจะนำไปประกาศใช้เมื่อไหร่นั้น แนวทางการดำเนินการ จะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และยังต้องเสนอให้คณะกรรมการ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะต้องประชุมกันราว 5 - 6 ครั้งก่อน ทั้งนี้ เอกสารตัวชี้วัดนี้ ยังใช้ประเมินได้กับหัวหน้าส่วนต่างๆ ด้วย จีงเรียนมาเพื่อทราบ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ขอให้เสนอความเห็นเข้ามาไม่เกิน 31 ม.ค.2554 ต้องการสรุปเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างพิจารณา หากเสนอล่าช้าอาจทำให้การพิจารณาล่าช้าไปด้วย ในเดือนมกราคม 2554 กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ปรากฎว่าฝ่ายเลขาฯ แจ้งมาว่าขอเลื่อนการประชุมไปก่อน
ปล.1 ขอขอบคุณท่านปลัดวัฒนะชัย บุญมานะ รองประธานสมาพันธ์ปลัดฯ คณะกรรมการอนุโครงสร้างฯ ปลัดอบต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา
ปล2. เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ
ปล.3 ท่านสามารถส่งเอกสาร รายงานเรื่องผลการประเมินผล ความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ นี้ มายัง อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือ ที่ อบต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ภายใน 31 ม.ค. 2554 นี้ เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ต่อไป
 สมาพันธ์ปลัดอบตฯ ได้ลงวีดีโอ การประชุมสัมนาฯ 21-23 มกราคม 2554 ในเวบสมาพันธ์ฯ ท่านที่สนใจเชิญเข้าไปดูได้ฟรีๆๆ รายละเอียดเข้าไปดูในเวบ
www.samaphan-abt.org

วิดีโอบันทึกตอน การเสวนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่น และกองทุนสวัสดิการของ ข้าราชการท้องถิ่น มาฟังความคืบหน้าว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันร่าง พ.ร.บ. ไปถึงใหนแล้ว จากท่านอาจารย์ถวิล ไพรสนฑ์ ซึ่งเป็นเจ้าของร่างตัวจริงเสียงจริง พร้อมด้วย นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ปลัด อบจ.กาญจนบุรี นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยท่านอำพล
ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดฯ ติดตามรับชมกันได้ จะได้หายสงสัย
วิดีโอบันทีกตอน การบรรยายเรื่อง การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 (ใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งท่านผ.อ. อยากจะขอให้เวลาพิเศษทำความเข้าใจ และอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่กำลังจะเสนอและได้นำมาแจกในการประชุม
ครั้งนี้ว่า เนื้อหาเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างในตัวชี้วัดนี้
ท่านผ.อ. อธิบายได้ดีมากครับ ลองฟังกันดู
วิดีโอบันทีกตอน การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 หรือตัวชี้วัด (ใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบล เต็มคณะโดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ท่านพัสกร ใยน้อย จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ และนายเชื้อ ฮั่นจินดา ดุเดือดเผ็ดมันส์ ชนิดไม่ฟังไม่ได้ เพราะว่าเชื้อ ฮั่นจันดา เสนอความเห็นชนิดท่านต้องอึ้ง หรืออาจจะถูกใจหลายๆ ท่านก็เป็นได้ มาฟังกันครับ นี่คือตัวชี้วัดอนาคตของท่าน จะเอาแบบใหน ฟังแล้วเอาไปคิด สุดท้ายก็อย่าลืมเสนอความคิดเห็นของท่านผ่านมายังตัวแทนจังหวัดของท่าน แล้วพบกันงานประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัดฯ ประมาณมีนาคม 2554 ครับ
วิดีโอบันทีกตอน การบรรยายเรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนและการปรับเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิให้สอดคล้องกับข้าราชการ พลเรือนในระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการ ท้องถิ่น และความคืบหน้าเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล โดย พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง อาจารย์บรรยายและตอบคำถามในสิ่งที่หลายๆ ท่านทั่วประเทศสังสัย ผมว่าถ้าท่านได้ฟัง คงจะหายสงสัยและเข้าใจในเรื่องที่มันคาใจอยู่ อาจารย์บรรยายได้ดีมากๆ ครับ(เนื้อหาขั้นเทพ)
บรรยากาศวันลงทะเบียน
ท่านเลขาฯอำพล อธิบายตัวชี้วัด
VTR พิธีเปิดโครงการฯ
การบรรยายโดยอ.สถิตย์
เชิดชูคนดี ป.อุดร บุญช่วยแล้ว

 • เรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เรื่องเอกสารตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ อบต. ในแต่ละจังหวัด ได้นำไปทดสอบและประเมินผล ว่าโดยเฉลี่ยแล้วได้คะแนนกับคนละเท่าไหร่ ทั้งหากมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ควรปรับปรุง เพิ่มเติมหรือลด ประการใด ก็ควรจะเสนอแนะเข้ามาด้วย โดยผ่านตัวแทนของท่านในแต่ละจังหวัด หรืออาจจะทำเป็นหนังสือชี้แจงมายังสมาพันธ์ปลัดฯ โดยตรงเลยก็ได้ เพราะว่ากรรมการสมาพันธ์ฯ หลายท่านก็เป็นกรรมการในอนุโครงสร้างฯ อยู่ ทั้งนี้เรื่องว่าจะนำไปประกาศใช้เมื่อไหร่นั้น แนวทางการดำเนินการ จะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และยังต้องเสนอให้คณะกรรมการ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะต้องประชุมกันราว 5 - 6 ครั้งก่อน ทั้งนี้ เอกสารตัวชี้วัดนี้ ยังใช้ประเมินได้กับหัวหน้าส่วนต่างๆ ด้วย จีงเรียนมาเพื่อทราบ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หมายเหตุ
   ขอให้เสนอความเห็นเข้ามาไม่เกิน 31 ม.ค.2554 ต้องการสรุปเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างพิจารณา หากเสนอล่าช้าอาจทำให้การพิจารณาล่าช้าไปด้วย ในเดือนมกราคม 2554 กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ปรากฎว่าฝ่ายเลขาฯ แจ้งมาว่าขอเลื่อนการประชุมไปก่อน
  ปล.1 ขอขอบคุณท่านปลัดวัฒนะชัย บุญมานะ รองประธานสมาพันธ์ปลัดฯ คณะกรรมการอนุโครงสร้างฯ ปลัดอบต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา
  ปล.2 เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ  
  ปล.3 ท่านสามารถส่งเอกสาร รายงานเรื่องผลการประเมินผล ความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ นี้ มายัง อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือ ที่ อบต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ภายใน 31 ม.ค. 2554 นี้ เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ต่อไป

Copy Right © Samaphan ABT 2011 ::.. Contact Webmaster  Mobile : 089-484-3773 Fax : 02-274-5863 e-mail : samaphanabt@windowslive.com ..::

ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ หัวหน้าส่วนอบต/เทศบาล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ7 รับเงิน 2,500 บาท รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ6 รับเงิน 1,500 บาท รอรุ้นมติก.อบต ธ.ค 53 นี้
ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ หัวหน้าส่วนอบต/เทศบาล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ7 รับเงิน 2,500 บาท รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ6 รับเงิน 1,500 บาท รอรุ้นมติก.อบต. เดือนธันวาคม 53 นี้
เอกสาร จำนวน 8 หน้า ครับ   คลิกดูราย

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 29 มิ.ย. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:1)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ประกอบพ่วง จำนวน 5 คัน (ดู:134)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ (ดู:138)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบังดล(บ้านคอหงส์) ครั้งที่ 2 (ดู:131)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล ผู้พิการรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน 2557 (ดู:130)(วันที่:02 ก.ย. 57)