สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 41,797 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำปีงบประมาณ2558
25 พ.ย. 58
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
25 พ.ย. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
25 พ.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย
25 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
25 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี งบประมาณ 2559
25 พ.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิดดินขนาดใหญ่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยพุทธ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
25 พ.ย. 58
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
25 พ.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคารค่าก่อสร้างลานกีฬา อ.ระโนด จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อของขวัญของรางวัล
25 พ.ย. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
25 พ.ย. 58
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
25 พ.ย. 58
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ทุ่งเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์
25 พ.ย. 58
5

»ข้อมูลทั้งหมด 41,797 รายการ