สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,081 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2557
21 พ.ย. 57
336
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนรู รายงานผลการดำเนินงาน ปี 57
21 พ.ย. 57
346
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชมานิต ตอนที่ 4 หมู่ที่ 2 บ้านลำชิง ต.คลองทร
21 พ.ย. 57
361
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
21 พ.ย. 57
355
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
21 พ.ย. 57
327
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า อบต.นาหว้า ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2558
21 พ.ย. 57
264
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า อบต.นาหว้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ปี 2558-2560
21 พ.ย. 57
215
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริตตำบลท่าหิน
21 พ.ย. 57
207
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
21 พ.ย. 57
197
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเทศบาล
21 พ.ย. 57
247
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2557
21 พ.ย. 57
268
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ บริการผู้พิการ
21 พ.ย. 57
261
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ ประชุมติดตามการดำเนินงาน
21 พ.ย. 57
255
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ รายงานผลแผนพัฒนาปี2556
21 พ.ย. 57
261
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่
21 พ.ย. 57
227

»ข้อมูลทั้งหมด 32,081 รายการ