สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 34,883 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักแต้ว
1 เม.ย. 58
293
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10
1 เม.ย. 58
276
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เเละติดตั้ง ในพื้นที่ อ.บางกล่ำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 เม.ย. 58
232
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา
1 เม.ย. 58
218
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์สิงโต จำนวน ๓ รายการ
1 เม.ย. 58
222
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เเละติดตั้ง อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
1 เม.ย. 58
196
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศ สอบราคาซื้อดินลูกรังจำนวน ๒,๐๐๐ ลบ.ม.
1 เม.ย. 58
168
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1
1 เม.ย. 58
195
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.5
1 เม.ย. 58
233
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะวง หมู่ที่ 2 ตำบลพ
1 เม.ย. 58
234
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปิดประกาศ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ อบต.วัดขนุน
1 เม.ย. 58
240
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง อบต.ทับช้าง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2558
1 เม.ย. 58
216
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ
1 เม.ย. 58
213
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ " Hatyai Orchid Paradise "
1 เม.ย. 58
235
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ ขอเชิญทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1 เม.ย. 58
173

»ข้อมูลทั้งหมด 34,883 รายการ