สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 72,911 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561
22 ม.ค. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโรงพยาบาลสิงหนครขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนคร (ส่วนหน้า)
22 ม.ค. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง โครงการชวนกันไปวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ)
22 ม.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
22 ม.ค. 61
7
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
22 ม.ค. 61
8
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ชุด
22 ม.ค. 61
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง
22 ม.ค. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ พีซี 20 จำนวน 24 ชั่วโมงๆ ละ 800.-บาท ตามรายละเอียดแนบ ฯ
22 ม.ค. 61
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมฯ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
22 ม.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า - ห้องน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22 ม.ค. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร แข่งขันเรือประมงชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
22 ม.ค. 61
7
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวฝึกเดินปรับส่วนสูงได้ (Parallal Bar)
22 ม.ค. 61
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อต้มแผ่นร้อนฯตามโครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
22 ม.ค. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าวัดปลักบ่อ ม.2 บ้านปลักบ่อ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
22 ม.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. สายข้างกองทุน ม.3บ้านเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
22 ม.ค. 61
1

»ข้อมูลทั้งหมด 72,911 รายการ