สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่ 1


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,248 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 มี.ค. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เทศบาลสัญจร ชุมชนสัมพันธ์ "ชุมชนโรงฆ่าสัตว์"
29 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
29 มี.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์
29 มี.ค. 60
16
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
29 มี.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
29 มี.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านลานไทร - บ้านไร่ หมู่ที่ 2
29 มี.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรังแดงชนิดผง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
29 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมจัดทำป้าย ศพด.วัดพรหมประดิษฐ์
29 มี.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในสวน 72 พรรษา
29 มี.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2561
29 มี.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียนง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแสงศรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
29 มี.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการถมที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อยหลังใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
29 มี.ค. 60
44

»ข้อมูลทั้งหมด 62,248 รายการ