สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่ 1


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,881 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถาวร หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถาวร หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประการแผนจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)
1 ก.ย. 58
46
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
1 ก.ย. 58
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านขาว ประกาศ อบต.บ้านขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 1
1 ก.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้าง ธนาคารกรุงเทพ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำ
1 ก.ย. 58
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้าง ธนาคารกรุงเทพ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางคูระบายน้ำ ม.6
26 มี.ค. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางอาคารม.6
26 มี.ค. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 58
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านสลุด
20 มี.ค. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านไร่
20 มี.ค. 58
11

»ข้อมูลทั้งหมด 38,881 รายการ