สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,212 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง
21 เม.ย. 58
273
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเดินท่อเมนต์ประปาใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลรำแดง
21 เม.ย. 58
273
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยเขาบันไดนาง หมู่ที่ ๑ ต.น้ำน้
21 เม.ย. 58
271
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายค
21 เม.ย. 58
281
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 16 และงานสมโภชทวดหัวเขาแดง ปะจำปี 2558
21 เม.ย. 58
280
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
21 เม.ย. 58
267
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างประกาอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25
21 เม.ย. 58
242
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รัตภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 2 ศูนย์
21 เม.ย. 58
239
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-โคกพันตัน หมู่ที่ ๕ และส
21 เม.ย. 58
210
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ตลิ่งชัน รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
21 เม.ย. 58
201
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศพด.อบต.บ่อดาน
21 เม.ย. 58
193
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือค่ารถรับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
21 เม.ย. 58
208
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหาด หมู่ที่
21 เม.ย. 58
203
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ท
21 เม.ย. 58
181
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลาน งบทดลอง เดือน มี.ค.58
21 เม.ย. 58
124

»ข้อมูลทั้งหมด 35,212 รายการ