สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 30,731 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ
22 ก.ย. 57
310
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถุนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองึกฤทธิ์ ช่วงพังตรี-บึงน้อย หม
22 ก.ย. 57
262
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองคึกฤทธิ์ ช่วงพังต
22 ก.ย. 57
261
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหลังท่อซอยแก้วสุนีย์ (ตอน2) และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยห
22 ก.ย. 57
271
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างครัวพร้อม ห้องน้ำป่าช้าต้นปีก หมู่ที่ ๗ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
22 ก.ย. 57
259
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาฝาชี หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำน้
22 ก.ย. 57
215
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควนบ้านตก - อุดมลาภ หมู่ที่
22 ก.ย. 57
173
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.คอหงส์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
22 ก.ย. 57
178
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ โครงการสำรวจ ตั้งชื่อ ถนน ซอย และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่
22 ก.ย. 57
156
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2557
22 ก.ย. 57
192
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองกวาง ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
22 ก.ย. 57
206
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลระโนดเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2557
22 ก.ย. 57
263
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
19 ก.ย. 57
406
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
19 ก.ย. 57
328
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
19 ก.ย. 57
380

»ข้อมูลทั้งหมด 30,731 รายการ