สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่ 2


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,961 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3
26 ก.ย. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายชื่อพร้อมถนน จำนวน 30 ป้าย
26 ก.ย. 59
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเลียบ (ม.5)
26 ก.ย. 59
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน 30 ป้าย
26 ก.ย. 59
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการขุดเหมืองใหม่สายคลองบ้านใหม่-วัดจาก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 ก.ย. 59
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตำบลปลักหนู จำนวน 11 สาย
26 ก.ย. 59
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 ก.ย. 59
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
26 ก.ย. 59
23
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 35 อัตรา งานรักษาความสงบเรียบร้อย
26 ก.ย. 59
51
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ ของ อบต.รำแดง
26 ก.ย. 59
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 ก.ย. 59
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา) ประจำเดือน กันยายน 2559
26 ก.ย. 59
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 ก.ย. 59
45

»ข้อมูลทั้งหมด 56,961 รายการ