สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,460 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ประกาศจุฬาราชมนตรี
26 พ.ค. 60
22
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประชาชนชาวหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม “แบ่งปันถนน ปั่น..ปั่น ปลอดภัย” ครั้งที่ 3 รณรงค์การใช้เลนจักรยาน Share The Road ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 19.00 น.
26 พ.ค. 60
26
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
26 พ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 บ่อแพ หมู่ที่ 12 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
26 พ.ค. 60
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
26 พ.ค. 60
61
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลนครสงขลา
26 พ.ค. 60
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ปริมาณการใช้น้ำประปา ปี 2559
26 พ.ค. 60
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ปริมาณการใช้น้ำประปา ปี 2558
26 พ.ค. 60
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ปริมาณการใช้น้ำประปา ปี 2557
26 พ.ค. 60
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2559
26 พ.ค. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 58
26 พ.ค. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก สรุป รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559
26 พ.ค. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 58
26 พ.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก สรุป รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2557
26 พ.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาชอบ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พ.ค. 60
18

»ข้อมูลทั้งหมด 63,460 รายการ