สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
ระบบเจ้าหน้าที่


ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,905 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างปรับปรุงขยายห้องขายตั๋ว สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 2 โครงการ (กลุ่ม 4) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 2 โครงการ (กลุ่ม 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
120
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
27 ก.ค. 60
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 3 โครงการ (กลุ่ม 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางควาย - บ้านโคกพันตันฯ
27 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดซื้อเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
27 ก.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ำแบบลดระดับ บริเวณบนเขาสวนสาธารณะ ทน.หาดใหญ่
27 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยพุทธ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2560
27 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งถนนภายในตำบลท่าหิน จำนวน 2 สาย
27 ก.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศราคากลางโครงการยกระดับพร้อมถมลูกรังสายศาลา SML- ซอยสิทธิปราการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน
27 ก.ค. 60
5
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.สำนักขาม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำนักขาม
27 ก.ค. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 65,905 รายการ